Förbered dig för ansökan

Så här går ansökan till
Ansökan består av tre sidor:

Ansökningsformulär
Här fyller du i dina uppgifter i fördefinierade formulärfält. Observera att det finns begränsningar för hur många tecken du kan skriva i vissa fält. De flesta fält är obligatoriska och måste fyllas i. Om något fält inte är korrekt ifyllt meddelas du om detta när du försöker gå vidare till nästa sida.

Kontrollera, bifoga bilagor och skicka
Här kontrollerar du att ifyllda uppgifter är korrekta. Du kan gå tillbaka till ansökningsformuläret och ändra eventuella felaktigheter innan du skickar ansökan.

I detta steg bifogar du även digitala bilagor (läs mer om bilagor längre ned på denna sida). Observera att ekonomisk kalkyl utvisande projektets totala intäkter och kostnader alltid ska bifogas som en separat fil.

När du är klar skickar du iväg din ansökan genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Observera att du inte kan ändra uppgifterna i den digitala ansökan när den väl skickats iväg. Läs mer under "Ändra uppgifter" nedan om hur du går tillväga för att korrigera uppgifter i en ivägskickad ansökan.

Kvitto
När du skickat iväg ansökan får du ett kvitto med alla uppgifter du lämnat, inklusive ett referensnummer som kommer att användas vid all vidare kontakt med Sparbanksstiftelsen. Kvittot ska skrivas ut och sparas.

Förbered material
Det är bra om du förbereder alla uppgifter som ska lämnas innan du går vidare till formuläret:

 • Namn och kontaktuppgifter för den sökande
 • Namn och kontaktuppgifter för kontaktperson
 • Rubrik/namn på projektet
 • Sökt belopp
 • Beräknade totala kostnader för projektet
 • Ändamål (kortfattad beskrivning, max 200 tecken)
 • Skäl och motivering för att få anslag (utvecklad beskrivning, max 2500 tecken)
 • Eventuella referenser
 • Digitala bilagor (ekonomisk kalkyl utvisande projektets totala intäkter och kostnader måste förberedas och bifogas som en separat fil. Se begränsningar nedan.)

Bilagor
Till din ansökan måste en ekonomisk kalkyl bifogas som en separat fil. Om bidrag även sökts från annan fond/finansiär ska, i den ekonomiska kalkylen, även uppgift om vilket belopp och till vem redovisas. Du har dessutom möjlighet att bifoga upp till fyra ytterligare filer.

Följande begränsningar finns för bilagor:

 • Max 5 bilagor totalt (inklusive ekonomisk kalkyl)
 • Max 2 MB/bilaga
 • Packade filer (tex .zip) kan ej bifogas

Bilagorna måste vara sparade i något av nedanstående format och ha tillhörande filändelse.

 • Word (.doc)
 • PowerPoint (.ppt, pps)
 • Excel (.xls)
 • PDF-dokument (.pdf)
 • Bildfiler (.jpg, .gif, .png, .bmp)
 • Textfiler (.txt, .rtf)
Vi accepterar ej filer i Microsoft Office 2007-format (.docx, .xlsx, .pptx osv.). Om du använder Office 2007, spara dina dokument som Office 97-2003-dokument innan du bifogar dem.

Spara uppgifter från en avbruten ansökan
Du kan inte avbryta en påbörjad ansökan och spara den digitalt för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Därför är det viktigt att du förbereder allt material enligt listan ovan. Om du ändå vill ha kvar de uppgifter du fyllt i kan du skriva ut kontrollsidan som ska granskas innan ansökan skickas iväg.

Tips
Det är en fördel om du kan formulera dig på ett kortfattat och effektivt sätt. Observera att det finns begränsningar för hur många tecken du kan skriva i vissa fält och hur stora bilagor du kan bifoga.

Var noggrann!
Felaktigt ifyllda uppgifter medför merarbete och kan leda till försenad handläggning av din ansökan.

Ändra uppgifter
Om du efter det att ansökan skickats iväg och kvitto erhållits upptäcker något fel i lämnade uppgifter, eller behöver komplettera dessa, ska du kontakta stiftelsens kansli. Du ska inte skicka iväg en ny ansökan! Ange alltid ärendets referensnummer vid kontakt med kansliet.